علی زارع | Ali Zare

فعال حوزه موتــورسیکلت

هم‌ بنیان گذار رسانه زوموتور

علاقه‌مند به دیجیتال مارکتینگ

علی زارع | Ali Zare

فعال حوزه موتــورسیکلت

هم‌ بنیان گذار رسانه زوموتور

علاقه‌مند به دیجیتال مارکتینگ

لوگو شرکت کارباما

  • صاحب اثر: علی زارع
  • تاریخ: ۱۳۰۰/۰۵/۲۲
  • کارفرما: شرکت دیجیتال مارکتینگ کارباما
  • فیلد کاری: طراحی لوگو و نام تجاری